Wioski językowe dla grup szkolnych organizujemy w następujących miesiącach: wrzesień, październik, listopad, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.

Zapraszamy nauczycieli, zainteresowanych przyjazdem ze swoją klasą, do jak najwcześniejszego kontaktu z nami, w celu ustalenia dogodnego terminu.

Marta Darska

+ 48 506 517 091

m.darska@villango.pl